neděle 12. října 2014

Draslíkova vakuová soustava

Vakuová sestava ze dvou kompresorů, vypreparovaných z ledniček (upraveno zapojení,vyměněn olej). Rozvody PP trubky, vše přetěsněno samovulkanizační páskou.
Před kompresory zařazena promývačka s aktivním uhlím + bezvodým CaCl2. Mezi kompresory zařazena baňka na redukci tlaku a kompenzaci odlišných sacích výkonů kompresorů - při zapnutí kohout otevřený, první v sérii zapojený odčerpá vzduch z aparatury, poté uzavření kohoutu - druhý kompresor odsaje vzduch v baňce a dále dochází ke snižování vakua v aparatuře.
Při aplikacích, kde není potřeba velké vakuum běží jenom první kompresor a kohout je otevřený. Dosažené vakuum: jeden kompresor 40mm Hg, dva v serii: 7-12mm Hg.